1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 7
2012 (බදාදා)
2011 (සඳුදා)
2010 (ඉරිදා)
2009 (සෙනසුරාදා)
2008 (සිකුරාදා)
2007 (බදාදා)
2006 (අඟහරුවාදා)
2005 (සඳුදා)
2004 (ඉරිදා)
2003 (සිකුරාදා)

නොවැම්බර් 7, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 311 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 312 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 54 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_7&oldid=393701" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි