1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 15
2012 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2011 (අඟහරුවාදා)
2010 (සඳුදා)
2009 (ඉරිදා)
2008 (සෙනසුරාදා)
2007 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2006 (බදාදා)
2005 (අඟහරුවාදා)
2004 (සඳුදා)
2003 (සෙනසුරාදා)

නොවැම්බර් 15, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 319 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 320 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 46 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_15&oldid=393680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි