නොවැම්බර් 5

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 5
2012 (සඳුදා)
2011 (සෙනසුරාදා)
2010 (සිකුරාදා)
2009 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2008 (බදාදා)
2007 (සඳුදා)
2006 (ඉරිදා)
2005 (සෙනසුරාදා)
2004 (සිකුරාදා)
2003 (බදාදා)

නොවැම්බර් 5, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 309 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 310 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 56 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_5&oldid=393698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි