1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 20
2012 (අඟහරුවාදා)
2011 (ඉරිදා)
2010 (සෙනසුරාදා)
2009 (සිකුරාදා)
2008 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2007 (අඟහරුවාදා)
2006 (සඳුදා)
2005 (ඉරිදා)
2004 (සෙනසුරාදා)
2003 (බ්‍රහස්පතින්දා)

නොවැම්බර් 20, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 324 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 325 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 41 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_20&oldid=393689" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි