1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 18
2012 (ඉරිදා)
2011 (සිකුරාදා)
2010 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2009 (බදාදා)
2008 (අඟහරුවාදා)
2007 (ඉරිදා)
2006 (සෙනසුරාදා)
2005 (සිකුරාදා)
2004 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2003 (අඟහරුවාදා)

නොවැම්බර් 18, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 322 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 323 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 43 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_18&oldid=393687" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි