1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 16
2012 (සිකුරාදා)
2011 (බදාදා)
2010 (අඟහරුවාදා)
2009 (සඳුදා)
2008 (ඉරිදා)
2007 (සිකුරාදා)
2006 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2005 (බදාදා)
2004 (අඟහරුවාදා)
2003 (ඉරිදා)

නොවැම්බර් 16, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 320 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 321 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 45 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_16&oldid=393681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි