ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 4
2012 (ඉරිදා)
2011 (සිකුරාදා)
2010 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2009 (බදාදා)
2008 (අඟහරුවාදා)
2007 (ඉරිදා)
2006 (සෙනසුරාදා)
2005 (සිකුරාදා)
2004 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2003 (අඟහරුවාදා)

නොවැම්බර් 4, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 308 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 309 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 57 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_4&oldid=393705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි