1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
මෑත වර්ෂයන්හී නොවැම්බර් 10
2012 (සෙනසුරාදා)
2011 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2010 (බදාදා)
2009 (අඟහරුවාදා)
2008 (සඳුදා)
2007 (සෙනසුරාදා)
2006 (සිකුරාදා)
2005 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2004 (බදාදා)
2003 (සඳුදා)

නොවැම්බර් 10, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 314 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 315 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 51 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොවැම්බර්_10&oldid=393693" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි