පිටුවේ ඉතිහාසය

11 සැප්තැම්බර් 2020

23 පෙබරවාරි 2019

23 ඔක්තෝබර් 2018

14 මාර්තු 2018

23 ජූනි 2017

18 පෙබරවාරි 2015

17 පෙබරවාරි 2015

29 මැයි 2013

18 මැයි 2013

17 මැයි 2013

29 මාර්තු 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_නාම_පද" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි