පිටුවේ ඉතිහාසය

3 අප්‍රේල් 2020

12 නොවැම්බර් 2019

7 ජනවාරි 2018

30 මාර්තු 2016

5 මාර්තු 2016

4 මාර්තු 2016

3 මාර්තු 2016

26 සැප්තැම්බර් 2014

25 අප්‍රේල් 2014

18 ඔක්තෝබර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සසම්භාවී_ප්‍රවේශ_මතකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි