පිටුවේ ඉතිහාසය

31 මාර්තු 2014

11 මාර්තු 2013

26 අගෝස්තු 2012

28 ජනවාරි 2012

31 ඔක්තෝබර් 2011

31 අගෝස්තු 2010

8 ජූනි 2010

16 පෙබරවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

16 අගෝස්තු 2009

15 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විසිකැල්ක්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි