පිටුවේ ඉතිහාසය

12 සැප්තැම්බර් 2021

6 සැප්තැම්බර් 2021

23 දෙසැම්බර් 2020

9 මාර්තු 2020

15 මැයි 2017

11 මාර්තු 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

6 සැප්තැම්බර් 2012

13 ජූලි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මිත්‍රත්වය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි