පිටුවේ ඉතිහාසය

10 සැප්තැම්බර් 2014

9 සැප්තැම්බර් 2014

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

13 නොවැම්බර් 2012

11 මැයි 2012

20 මාර්තු 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බුද්ධි_ගලනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි