පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අප්‍රේල් 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

6 ජූනි 2012

31 මැයි 2011

6 අප්‍රේල් 2011

18 මාර්තු 2011

14 මාර්තු 2011

22 පෙබරවාරි 2011

27 මැයි 2010

19 මැයි 2010

16 පෙබරවාරි 2010

18 නොවැම්බර් 2009

30 නොවැම්බර් 2008

13 ඔක්තෝබර් 2007

8 දෙසැම්බර් 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:User_si" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි