පිටුවේ ඉතිහාසය

21 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

22 අගෝස්තු 2012

2 ජනවාරි 2012

23 අප්‍රේල් 2011

4 අප්‍රේල් 2011

5 පෙබරවාරි 2011

29 ඔක්තෝබර් 2010

13 සැප්තැම්බර් 2010

6 සැප්තැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

29 අප්‍රේල් 2010

21 අප්‍රේල් 2010

18 ජනවාරි 2010

2 දෙසැම්බර් 2009

1 දෙසැම්බර් 2009

27 නොවැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිගණක_අයිකන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි