පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

28 දෙසැම්බර් 2020

12 මැයි 2018

21 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

31 මැයි 2010

16 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කරිශ්මා_කපූර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි