පිටුවේ ඉතිහාසය

12 ඔක්තෝබර් 2018

11 ඔක්තෝබර් 2018

26 ජූලි 2018

25 ජූලි 2018

24 ජූලි 2018

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇරෝමැටිකතාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි