මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

19 ජනවාරි 2015

18 ජනවාරි 2015

17 ජනවාරි 2015

16 ජනවාරි 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Thirsty" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි