මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

29 දෙසැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Thakshi" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි