මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

16 ජනවාරි 2019

25 අගෝස්තු 2018

23 අගෝස්තු 2018

12 අගෝස්තු 2018

7 අගෝස්තු 2018

3 අගෝස්තු 2018

27 ජූලි 2018

15 ජූලි 2018

10 ජූලි 2018

9 ජූලි 2018

7 ජූලි 2018

5 ජූලි 2018

3 ජූලි 2018

29 ජූනි 2018

28 ජූනි 2018

27 ජූනි 2018

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Miyuru_Mendis" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි