දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

30 අගෝස්තු 2015

9 මාර්තු 2015

14 ජූනි 2014

27 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

20 පෙබරවාරි 2013

17 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

4 පෙබරවාරි 2013

2 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

25 ජනවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/JackieBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි