ඔටුවා
Dromedary, Camelus dromedarius
Bactrian camel, Camelus bactrianus
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය

ඔටුවන් විශේෂ 2ක් ඇත. එනම් තනි මොල්ලියක් ඇති සහ මොල්ලි දෙකක් ඇති එවුන් ලෙසය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔටුවා&oldid=290199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි