ළමා වෛද්‍යවේදය

ළමා වෛද්‍යවේදය(Pediatrics) යනු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ උප විෂය කාණ්ඩයකි .මෙම විෂය මගින් ළදරුවන් හා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබද විමසා බලයි.

යම් වෛද්‍යවරයෙකු ළමාරෝග පිළිබද විශේෂවේදී පශ්චාත් උපාධියක් හදාරා ඇතිනම් ඔහු ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස හදුන්වයි.

ඉංග්‍රීසි බසින් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා හදුන්වන pediatrics යන වචනයහි තේරුම දරුවන් සුවකරන්නා (healer of children) යන්නයි.ග්‍රීක භාෂාවේ: παῖς (pais = child) දරුවා සහ ἰατρός (iatros = doctor or healer) සුවකරන්නා යන වචන වලින් pediatrics යන වදන නිරුක්තිය ලබා ඇත.

ළමා වෛද්‍යවේදය හා වැඩිහිටි වෛද්‍යවේද අතර වෙනසසංස්කරණය

ඉතිහාසයසංස්කරණය

පුහුණු ළමා වෛද්‍යවේදීන්සංස්කරණය

රටවල් අනුව වෙනස්කම්සංස්කරණය

උප විශේෂඥ ළමා වෛද්‍යෙවේදීන්සංස්කරණය

ළමා වෛද්‍ය සංවිධානසංස්කරණය

ළමා වෛද්‍ය විශේෂඥයින් ගේ සමාජීය වගකීමසංස්කරණය

මේවාත් බලන්නසංස්කරණය

යොමුවසංස්කරණය

වැඩිදුර කියවීම්සංස්කරණය

බාහිර යොමුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ළමා_වෛද්‍යවේදය&oldid=432348" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි