මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

24 අගෝස්තු 2017

19 අගෝස්තු 2017

27 ඔක්තෝබර් 2015

18 ඔක්තෝබර් 2015

7 මාර්තු 2013

15 ජූලි 2012

9 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

21 ජූනි 2012

15 ජූනි 2012

18 අප්‍රේල් 2012

9 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/නිපුන_දොඩන්තැන්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි