පෘථිවිය වටා අහස කොටස් දොලසකට බෙදා ඇත.

වසරක් (සූර්යා පෘථිවිය වටා සාපේක්ෂව එක වටක් ගමන් කිරීමට ගත කරන කාලය) තුල රවි සහ සඳු ග්‍රහයන් 12 වතාවක් එකතුවේ. මේ පදනම මත සමකය වටා අහස අංශක 30 බැගින් වූ සමාන කොටස් තුන කට බෙදා එයට රාශි චක්‍රය යන නම දී ඇත.

මේෂසංස්කරණය

මෙය රාශි චක්‍රයේ ආරම්භක රාශියයි. එහි ආරම්භය "ඛ" ගෝලයේ 00' සිට 30' දක්වා ව්‍යාප්තව ඇත. එළුවෙකුගේ ස්වරූපයක් ගනී. යහපත් අඟපසඟ ඇති මධ්‍යම ප්‍රමානයේ ශරීරයකින් යුක්තය. පොකුටු කෙස් ද, රැවුල ද, මනාව පිහිටි ඇස්බැම ද, දික්වූ බෙල්ලක් ද ඇත.

වෘෂභසංස්කරණය

මිථුනසංස්කරණය

වීණාවක් හා ගදාවක් ගත් ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනෙකු වැනිය.

කටකසංස්කරණය

සිංහසංස්කරණය

කන්‍යාසංස්කරණය

හැල් මිටියක් හා පහනක් දෑතින් ගෙන නැවකින් යන ස්ත්‍රීයක් වැන්නේ ය.

තුලාසංස්කරණය

තරාදියක් අතින් ගෙන සිටින පුරුෂයෙකු වැනිය.

වෘශ්චිකසංස්කරණය

ධනුසංස්කරණය

ඉඟෙන් පහල අශ්ව ශරීරයෙන් යුත් (centaur) දුන්නක් ගත් පුරුෂයෙකු වැනිය.

මකරසංස්කරණය

මුව මුහුනක් ඇති කිඹුලෙක් (හෝ මෝරෙක්) වැනිය.

කුම්භසංස්කරණය

කලයක් ගත් පුරුෂයෙකු මෙනි.

මීනසංස්කරණය

මත්ස්‍යයන් දෙදෙනෙකු වැනිය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාශි_චක්‍රය&oldid=499264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි