වෘශ්චික රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Scorpio) නක්‍ෂත්‍රයේ එන රාශියකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෘශ්චික_රාශිය&oldid=559396" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි