ධනු රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Sagittarius) නක්‍ෂත්‍රයේ එන රාශියකි.

Sagittarius2.jpg

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධනු_රාශිය&oldid=395738" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි