තුලා රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Libra) නක්‍ෂත්‍රයේ එන රාශියකි.

Libra2.jpg

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුලා_රාශිය&oldid=395733" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි