කුම්භ රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Aquarius) නක්‍ෂත්‍රයේ එන රාශියකි.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුම්භ_රාශිය&oldid=564443" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි