කුම්භ රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Aquarius) නක්‍ෂත්‍රයේ එන රාශියකි.

Aquarius2.jpg

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුම්භ_රාශිය&oldid=395742" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි