මීන රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Pisces), රාශි චක්‍රයේ අවසාන රාශියයි.

මීන රාශිය
Pisces
Zodiac symbolFish
Duration (tropical, western)February 19 – March 20 (2024, UT1)[1]
ConstellationPisces
Zodiac elementWater
Zodiac qualityMutable
Sign rulerJupiter (ancient), Neptune (modern)
DetrimentMercury, Ceres
ExaltationVenus, Earth
FallCeres
AriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricornAquariusPisces

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මීන_රාශිය&oldid=559398" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි