මහ වැව් නාමාවලිය

මහවිලච්චිය වැව නිර්මාතෘ ඉදිකල වර්ෂය ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කය ජල ධාරිතාව (අක්.අඩි.) වැව් බැම්මේ දිග කුඹුරු (අක්කර)
අභය වැව පණ්ඩුකාභය රජ ක්‍රි.පූ 3වන සියවස   අනුරාධපුර   අඩි 1910   අඩි 3900    
තිසා වැව දේවානම්පිය තිස්ස රජ ක්‍රි.පූ 3වන සියවස  අනුරාධපුර        
සොරබොර වැව බුලතා යෝධයා සහ ඔහුගේ බිරිඳ ක්‍රි.පූ 2වන සියවස  බදුල්ල      
මහවිලච්චිය වැව වසභ රජ ක්‍රි.ව. 1-2වන සියවස  අනුරාධපුර        
මින්නේරිය වැව මහ සෙන්‍ රජු ක්‍රි.ව. 286 පොළොන්නරුව  2550ha  

මාගලල වැව -මහසෙන් දුශි

හුරුළු වැව මහා සේන රජ   ගලෙන්බිඳුනුවැව  මීටර් 2661     
මාගල්ල වැව මහා සේන රජ          
මහ කනදරාව වැව මහා සේන රජ          
පරාක්‍රම සමුද්‍රය මහා පරාක්‍රමබාහු රජ ක්‍රි.ව.1153-1186  පොළොන්නරුව හෙක්ටයාර් 2539.50  කි. මීටර් 12.38   වපසරිය හෙක්ටයාර් 8093.20
කලා වැව‎ ධාතුසේන රජතුමා    අනුරාධපුරය  2125ha     
ගිරිතලේ වැව‎  දෙවන අග්බෝ රජතුමා           
අභය වැව (බසවක්කුලම වැව)   පණ්ඩුකාභය රජතුමා   අනුරාධපුරය  අක්කර 205     
පදවිය වැව ( 2) මුගලන් රජතුමා       2357ha    
නච්චදූව වැ‍ව දෙවන මුගලන් රජතුමා     අනුරාධපුර        
තබ්බෝව වැව  කාවන්තිස්ස රජතුමා     පුත්තලම      
කන්තලේ වැව  දෙවන අග්බෝ රජතුමා  ක්‍රි.ව. 608-618 ත්‍රිකුණාමලය      
වහල්කඩ වැව   |රන්දික රජු |            
යෝධ වැව   ධාතුසේන රජතුමා     පුත්තලම      
නුවර වැව        අනුරාධපුර      
මොර වැව මහසන් රජු        
කවුඩුල්ල වැව   මහසෙන් රජු      2537ha  
අල්ලයි වැව            
අම්පාර වැව            
එක්ගල් ආරු වැව              
ජයන්ති වැව           
ඉරක්කාමම් වැව              
කොන්ඩවට්ටවාන් වැව             
නවකිරි ආරු වැව            
දෙබර වැව           
රිදියගම වැව                
බලලු වැව    ධාතුසේන රජු අනුරාධපුර          කන්තලේ වැව දෙවන අග්බෝ රජු
කන්ඩලම වැව                
ඉරනමඩු වැව                
මුතුඅයියන්කඩ්ඩුකුලම වැව            
අක්කරායන්කුලම වැව                
පාවට්කුලම වැව            
උන්නිච්චාය වැව              
රුකම් වැව            
පිඹුරත්තාව වැව              

පදවිය වැව අනුරදපුරය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහ_වැව්_නාමාවලිය&oldid=515001" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි