මරාති භාෂාව ඉන්දියාවේ භාවිතා වන භාෂාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මරාති_භාෂාව&oldid=403869" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි