මහාරාෂ්ට්‍ර (ඉංග්‍රීසි:  Maharashtra), බටහිර ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකි. අගනුවර: මුම්බායි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහාරාෂ්ට්‍ර&oldid=578727" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි