ග්ලොටෝලොග් ‍යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ලොව අප්‍රකට භාෂා පිළිබඳ වූ ග්‍රන්ථාවලික දත්ත සමුදායකි. මෙය සංවර්ධනය සහ පවත්වා ගෙන යනු ලබන්නේ ජර්මනියේ ලෙයිප්සිග් හි පරිණාමික මානව විද්‍යාව සඳහා වූ මැක්ස් ප්ලාන්ක් ආයතනය විසිනි (2015 සහ 2020 අතර ජර්මනියේ ජෙනා හි මානව ඉතිහාස විද්‍යාව සඳහා වූ මැක්ස් ප්ලාන්ක් ආයතනය). මෙහි ප්‍රධාන භාරකරුවන් අතරට හැරල්ඩ් හැමාර්ස්ට්‍රොම් සහ මාර්ටින් හැස්පල්මැත් අයත් වේ.

Glottolog
නිෂ්පාදකමානව ඉතිහාස විද්‍යාව සඳහා වූ මැක්ස් ප්ලාන්ක් ආයතනය (ජර්මනිය)
භාෂාඉංග්‍රීසි
Access
පිරිවැයනිදහස්
ආවරණය
DisciplinesLinguistics
සබැඳි
වෙබ්අඩවියhttp://glottolog.org

සටහන් සංස්කරණය

ආශ්‍රේයයන් සංස්කරණය

බාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ග්ලොටෝලොග්&oldid=465073" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි