නගෝයා

නගෝයා යනු ජපානයේ පිහිටි නගරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නගෝයා&oldid=444811" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි