ජපාන සම්මත වේලාව (日本標準時, Nihon Hyōjunji, [ɲihoɴ çoːdʑɯɰ̃dʑi] හෝ Chūō Hyōjunji (中央標準時, [tɕɯːoː çoːdʑɯɰ̃dʑi]), Japan Standard Time, JST) යනු ජපානයේ සම්මත වේලා කලාපයයි. එය UTC වලට වඩා පැය නවයක් (9) ඉදිරියෙන් සිටියි (එනම් එය UTC+09:00 වේ).[1]

ජපාන සම්මත වේලාව
Time zone
UTC offset
JSTUTC+09:00
Current time
23:37, 9 ජූනි 2024 JST [refresh]
Observance of DST
DST is not observed in this time zone.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. "Current Local Time in Japan". timeanddate.com.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජපාන_සම්මත_වේලාව&oldid=452517" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි