හිරගනා (平仮名, ひらがな?, ජපන් උච්චාරණය: [çiɾaɡaꜜna])[note 1] යනු ජපන් ලේඛණ කලාවේ දී කතකනා සහ කන්ජි වලට අමතරව භාවිතා වන ජපන් අකුරු වර්ගයකි.

Hiragana
平仮名
ひらがな
ひ 教科書体.svg
වර්ගය
භාෂාJapanese and the Ryukyuan languages
කාල වකවානුව~800 CE to the present
මාතෘ ක්‍රම
සහෝදර ක්‍රම
Katakana, Hentaigana
දිශානතියLeft-to-right
ISO 15924Hira, 410
යුනිකේත අන්වර්ථ
Hiragana

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

  1. Also [çiɾaɡana], [çiɾaɡanaꜜ], ඉංග්‍රීසි:  Hiragana.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

Citationsසංස්කරණය

Sourcesසංස්කරණය

  • "The Art of Japanese Calligraphy", Yujiro Nakata, ISBN 0-8348-1013-1, gives details of the development of onode and onnade.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හිරගනා&oldid=537423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි