ජපානයේ කලාප ලැයිස්තුව

(List of regions of Japan වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ජපානයේ කලාප ලැයිස්තුව.

කලාපය ජනගහණය ක්ෂේත්‍රඑලය (km²)[1] ප්‍රාන්ත
හොක්කයිදෝ (Hokkaidō) 5.4 million[2] 83,000 හොක්කයිදෝ (Hokkaidō)
තෝහොකු (Tōhoku) 8.91 million[3] 67,000 Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi, Yamagata
කැන්ටෝ (Kantō) 43.3 million[4] 32,000 Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi, Tōkyō
චූබු (Chūbu) 21.4 million[5] 67,000 Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano,
Niigata, Shizuoka, Toyama, Yamanashi
කන්සායි (Kansai, Kinki 22.5 million[6] 33,000 Hyōgo, Kyōto, Mie, Nara, Ōsaka, Shiga, Wakayama
චූගොකු (Chūgoku) 7.3 million[7] 32,000 Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori, Yamaguchi
ෂිකෝකු (Shikoku) 3.8 million[8] 19,000 Ehime, Kagawa, Kōchi, Tokushima
කියුෂූ (Kyūshū) 14.5 million[9] 44,000 Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto,
Miyazaki, Nagasaki, Ōita, Okinawa, Saga

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජපානයේ_කලාප_ලැයිස්තුව&oldid=478463" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි