ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1999 (MCMXCIX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සිකුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1999 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 999 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 99 වන වසර, සහ 1990ගණන් දශකයෙහි 10 වන සහ අවසන් වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1960ගණන්  1970ගණන්  1980ගණන්  – 1990ගණන් –  2000ගණන්  2010ගණන්  2020ගණන්
වසර: 1996 1997 199819992000 2001 2002


එක්සත් ජාතීන් විසින් 1999 වසර නම් කෙරුනේ මහළු පුද්ගලයන්ගේ ජාත්‍යන්තර වසර ලෙසිනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1999&oldid=394265" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි