ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2000 (MM) නම් century leap year starting on සෙනසුරාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2000 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 1000 වන සහ අවසන් වසර, 20 වන සියවස තුල 100 වන සහ අවසන් වසර, සහ 2000ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1970ගණන්  1980ගණන්  1990ගණන්  – 2000ගණන් –  2010ගණන්  2020ගණන්  2030ගණන්
වසර: 1997 1998 199920002001 2002 2003


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2000&oldid=394268" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි