සැකිල්ල:Speedy deletion navbox

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Speedy_deletion_navbox&oldid=336558" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි