ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

This maintenance template is part of the Wikipedia project, not the encyclopedia proper. It automatically adds images to Category:Duplicate.

Use this template to tag exact duplicates with {{Duplicate|Image:Example.jpg}}.

Exampleසංස්කරණය

{{Duplicate|Image:Example.jpg}} creates:

See alsoසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Duplicate&oldid=127261" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි