පිටුවේ ඉතිහාසය

21 නොවැම්බර් 2019

24 අප්‍රේල් 2019

4 දෙසැම්බර් 2017

1 දෙසැම්බර් 2017

20 අප්‍රේල් 2017

27 අගෝස්තු 2016

25 අගෝස්තු 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

10 දෙසැම්බර් 2014

24 නොවැම්බර් 2013

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

16 පෙබරවාරි 2013

23 පෙබරවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/මංගල_යාපා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි