මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 අගෝස්තු 2020

6 අගෝස්තු 2020

5 අගෝස්තු 2020

4 අගෝස්තු 2020

26 ජූලි 2020

25 ජූලි 2020

24 ජූලි 2020

14 ජූනි 2016

24 දෙසැම්බර් 2015

2 දෙසැම්බර් 2015

17 නොවැම්බර් 2015

14 නොවැම්බර් 2015

21 අප්‍රේල් 2015

13 අප්‍රේල් 2015

26 අගෝස්තු 2014

5 ජනවාරි 2014

29 දෙසැම්බර් 2013

6 දෙසැම්බර් 2013

12 නොවැම්බර් 2013

4 ජූලි 2013

21 ජූනි 2013

12 ජූනි 2013

6 ජූනි 2013

5 ජූනි 2013

4 ජූනි 2013

3 ජූනි 2013

2 ජූනි 2013

31 මැයි 2013

29 මැයි 2013

26 මැයි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/WhisperToMe" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි