මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 නොවැම්බර් 2015

1 නොවැම්බර් 2015

26 ඔක්තෝබර් 2015

17 ඔක්තෝබර් 2015

4 ජූලි 2014

20 අගෝස්තු 2013

8 ජූලි 2013

7 ජූලි 2013

31 දෙසැම්බර් 2010

26 දෙසැම්බර් 2010

25 දෙසැම්බර් 2010

24 දෙසැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Thameera123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි