තමීර ප්‍රියදර්ශි සේනානායක

ඉංග්‍රිසි විකිපිඩියාවේ පරිශීලක පිටුව.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Thameera123&oldid=134281" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි