මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 ජූනි 2011

30 මැයි 2011

23 ජනවාරි 2011

11 ජනවාරි 2011

9 ජනවාරි 2011

12 දෙසැම්බර් 2010

25 නොවැම්බර් 2010

27 ඔක්තෝබර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

19 සැප්තැම්බර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

30 අගෝස්තු 2010

18 ජූලි 2010

13 ජූලි 2010

1 ජූලි 2010

30 ජූනි 2010

26 ජූනි 2010

25 ජූනි 2010

24 ජූනි 2010

23 ජූනි 2010

22 ජූනි 2010

19 ජූනි 2010

18 ජූනි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Asiri_wiki" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි