මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

1 මැයි 2016

30 අප්‍රේල් 2016

23 අප්‍රේල් 2016

25 නොවැම්බර් 2015

22 නොවැම්බර් 2015

12 නොවැම්බර් 2015

5 නොවැම්බර් 2015

29 අගෝස්තු 2015

24 අගෝස්තු 2015

12 අගෝස්තු 2015

8 අගෝස්තු 2015

21 ජූලි 2015

20 ජූලි 2015

14 ජූලි 2015

13 ජූලි 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ae_Hacker" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි