මගේ මුල් පිටුව
සාකච්ඡාව | දායකත්ව | ලිපියක් එවන්න

Noia 64 apps karm.png

si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.


en-5 මෙම පරිශීලකයා‍ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ වෘත්තිමය දැනුමක් ඇත.
Flag of Sri Lanka.svg මෙම පරිශීලක ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Pheonixter&oldid=260179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි