නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලකයෙකි. වර්තමානයේ ගරු කම්කරු අමාත්‍ය වන අතර, හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍යය, පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ හිටපු නායකතුමා, හිටපු වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ගරු අමාත්‍ය සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු සභානායක.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
Nimal Siripala De Silva.jpg
කම්කරු අමාත්‍ය
පුද්ගලික තොරතුරු
උපත6 සැප්තැම්බර් 1944
බදුල්ල
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
උගත් ශාස්ත්‍රාලයකොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය
රැකියාවදේශපාලනය
වෘත්තියනීතිඥ

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි. ඔහු නාලන්දාවේ සිංහල විවාද කණ්ඩායමෙහි නායකයාද විය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිමල්_සිරිපාල_ද_සිල්වා&oldid=480119" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි